Respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne II - Medicin

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved hyppige hjerte-karsygdomme
 • Forklare de elektrofysiologiske principper bag optagelsen af et EKG
 • Forklare kausalitet og konsekvens af hypertension og farmakologisk behandling heraf
 • Redegøre for epidemiologi af hjerte-karsygdomme
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved astma, KOL og udvalgte eksempler på andre lungesygdomme
 • Redegøre for brugen af farmaka til bronkodilatation og behandling af inflammation i luftvejene
 • Gøre rede for epidemiologi af hyppige lungesygdomme
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte eksempler på akut og kronisk nyreinsufficiens
 • Beskrive patogenesen og de patologiske forhold ved udvalgte eksempler på glomerulonefritis
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte eksempler på urologiske sygdomme
 • Gøre rede for patogenese af nyresten
 • Forklare virkningen af diuretika
 • Forklare nyrens rolle i elimination af lægemidler og toxiner

Samarbejder

 • Have viden om tilgange til at styrke patientens egenomsorg

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Analysere og fortolke EKG
 • Forklare symptomer på almindelige hjertesygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold
 • Forklare symptomer på almindelige lungesygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold
 • Forklare symptomer på almindelige nyresygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold
 • Sammenligne og udvælge farmaka ved hypertension
 • Udføre en objektiv undersøgelse af de respiratoriske og kardiovaskulære systemer og genkende tydelige abnorme fund
 • Udføre en objektiv undersøgelse af nyre/urinveje
 • Strukturere en journal med anamnestiske oplysninger og fund fra objektive undersøgelser
 • Udføre medicingennemgang ved hjælp af understøttende digitale platforme

Kommunikator

 • Optage anamnese fra en patient med lidelse i respirationssystemet, det kardiovaskulære system eller nyre/urinveje
 • Indgå i dialog-baserede beslutningsprocesser med patienten om udredning og behandling
 • Optage en fuld medicinsk journal på en patient
 • Optage en fokuseret farmakologisk medicingennemgang

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag blodtryksregulering, både i normalfysiologiske tilstande og ved hypo- og hypertensive tilstande
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag opretholdelsen af syre-base-balancen, både i normalfysiologiske tilstande og ved respiratoriske og metaboliske afvigelser
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag hæmodynamisk chock og behandlingen heraf
 • Undersøge hjertet, respirationsvejene, nyrerne og urinvejene og genkende udvalgte hyppige symptomer og fund

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnRespirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne II - Medicin
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelRespiratory, Cardiovascular and Urinary Systems II - Medicine
ModulkodeMEDMN22B6_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet