Barnets vækst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, opnår en forståelse for barnets udvikling gennem hele graviditeten og de første leveår.

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive den føtale vækst og udvikling igennem alle trimestre
 • Beskrive histologi og histogenese af placenta og navlesnor bl.a. ved brug af digital platform
 • Redegøre for de hyppigste genetiske anomalier mht. type, patofysiologi samt præ- og postnataldiagnostik
 • Definere begrebet teratogenitet og redegøre for udvalgte medfødte misdannelser
 • Beskrive den normale graviditets anatomi og fysiologi samt almindelige graviditetsgener og deres årsag
 • Beskrive den normale fødsels anatomi og fysiologi, herunder fødslens faser og barnets nedtræning
 • Redegøre for betydningen af placentainsufficiens og præmatur fødsel for barnet
 • Beskrive amningens fysiologi, korrekt initiering og betydningen af amning for barnet og moderens sundhed
 • Beskrive det normale nyfødte barn samt barnets udvikling i løbet af de første leveår
 • Beskrive barnevækstens faser
 • Beskrive almindelige smitsomme børnesygdomme

Ledelse/administration/organisation

 • Have viden om lovgivning relateret til børns trivsel med relevans for lægegerningen
 • Have kendskab til principper for kvalitetssikring og patientsikkerhed på det perinatale område

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for bio-psyko-sociale forholds betydning for graviditet, fødsel, barselsperioden og børns trivsel
 • Redegøre for svangreomsorgens organisation og kende til ræsonnementet bag de rutinemæssige undersøgelser, den gravide tilbydes
 • Definere lavrisiko-graviditet og -fødsel og have kendskab til centrale risikofaktorer og komplikationer
 • Have kendskab til social ulighed i perinatal og maternel sundhed og hvordan faktorer som levevilkår og medicinforbrug under graviditeten kan påvirke dette
 • Beskrive rutinemæssig undersøgelse, screening og profylaktisk behandling af raske nyfødte
 • Beskrive børnevaccinationsprogrammet og de forebyggende helbredsundersøgelser, samt sociale forskelle i tilslutningen hertil
 • Gøre rede for indikatorer for børns sundhed og trivsel

Kommunikator

 • Redegøre for særtræk ved kommunikation med den gravide
 • Redegøre for særtræk ved kommunikation med børn

Professionel

 • Demonstrere forståelse for etiske problemstillinger omkring barnets trivsel

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Integrere viden om graviditeten og barnets udvikling i de tidlige leveår både fra et biologisk og et samfundsmedicinsk perspektiv
 • Foretage superviseret undersøgelse af et barn på pædiatrisk afdeling med det primære formål at vurdere barnets somatiske udvikling og almene trivsel
 • Anvende digitale platforme til at beskrive histologi af placenta og navlesnor

Sundhedsfremmer

 • Identificere risikoforhold ved graviditeten ud fra anamnese og undersøgelse af den svangre

Kommunikator

 • Kommunikere med den svangre om hendes bekymringer og psykosociale belastninger
 • Optage anamnese på den gravide

Professionel

 • Reflektere over de etiske aspekter i forhold til prænatal diagnostik

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Diskutere graviditet, fødsel og barsel i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • Integrere analyser af medicinske og psykosociale faktorer i en vurdering af barnets trivsel

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnBarnets vækst
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelChild Growth
ModulkodeMEDMN22B4_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet