Reproduktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive den regionære anatomi af pelvis for både mænd og kvinder
 • Redegøre for de mandlige og kvindelige kønsorganers anatomi, histologi og embryonale udvikling
 • Redegøre for mammas anatomi og histologi
 • Beskrive pubertetens hormonelle og fysiologiske forandringer
 • Beskrive kønshormoners biokemi
 • Redegøre for hormonelle og fysiologiske forandringer under menstruationscyklus og den tidlige graviditet
 • Beskrive fysiologiske ændringer under menopausen og andropausen
 • Beskrive lystens og samlejets anatomisk-fysiologiske grundlag
 • Beskrive kønnets og den seksuelle præferences anatomisk-fysiologiske grundlag
 • Beskrive seksuelle udtryk og problemer i forskellige livsfaser
 • Beskrive de hyppigst forekommende seksuelle dysfunktioner samt deres bio-psyko-sociale grundlag
 • Beskrive principperne for farmakologisk behandling af seksuelle lyst- og rejsningsproblemer
 • Redegøre for spermato- og oogenesen
 • Redegøre for ovulationen og fertilisationen
 • Redegøre for fertilitetsmønstre
 • Redegøre for systemisk og non-systemisk antikonception

Ledelse/administration/organisation

 • Redegøre for lovgivningen vedrørende kunstig befrugtning

Sundhedsfremmer

 • Beskrive positive og negative sammenhænge mellem sundhed, trivsel, livsstil og seksualitet samt kende til nøgletal for den danske befolknings seksuelle adfærd
 • Identificere særlige sundhedsudfordringer for personer med anden kønsopfattelse eller seksualitet end majoriteten

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Integrere viden om reproduktionsorganer, kønshormoner og fertilisation til at forklare principperne for behandling af infertilitet

Kommunikator

 • Kommunikere med en patient i forbindelse med en følsom undersøgelsessituation

Akademiker/forsker og underviser

 • Identificere, søge og behandle information til arbejdet i patientcentrerede caseforløb

Professionel

 • Reflektere over de etiske aspekter i forhold til fertilitetsbehandling
 • Identificere og vurdere information relevant for specifikke patientcentrerede problemstillinger

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser

 • Kompetence til problemidentifikation og systematisk behandling af patientcentrerede cases
 • Kompetence til problemidentifikation og systematisk bearbejdning i patientcentrerede caseforløb
 • Anvende digitale redskaber til læring af relevant anatomi

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnReproduktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelReproduction
ModulkodeMEDMN22B4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet