Introduktion til psykologi og psykiatri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive psykosociale modeller vedrørende mental sundhed og sygdom
 • Beskrive og forklare begrebet ”stigmatisering”
 • Beskrive begrebet ”bevidsthed”
 • Redegøre for begrebet ”hukommelse”
 • Redegøre for fysiologiske og psykologiske reaktioner på stress
 • Redegøre for fysiologiske og psykologiske reaktioner på smerte
 • Beskrive affektive lidelsers ætiologi, karakteristika og udvikling
 • Redegøre for årsagsteorier og kliniske symptomer på angst
 • Redegøre for diagnosticering af psykoser og skizofreni
 • Beskrive og forklare begrebet ”funktionel lidelse”

Ledelse/administration/organisation

 • Beskrive, hvorledes psykiatrien er organiseret

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for mekanismer bag rusmidlers afhængighedsskabende effekt
 • Forklare sammenhænge mellem mentalt helbred og afhængighedssyndrom
 • Redegøre for, hvorledes patientens engagement reflekteres i adgang til behandling

Kommunikator

 • Redegøre for de særlige kommunikative aspekter ved anamneseoptagelse hos patienter med psykisk lidelse

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Analysere sammenhænge mellem udvalgte psykologiske og fysiologiske processer
 • Diskutere sygdomsbilledet hos patienter med psykiske sygdomme i forhold til teoretisk viden om disse lidelser
 • Anvende digitale diagnostiske værktøjer til at beskrive ætiologi, karakteristika, udvikling, kliniske symptomer og diagnosticering af udvalgte psykiske lidelser

Kommunikator

 • Optage anamnese på en psykiatrisk patient i forhold til symptomer, leveforhold og socialt netværk

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Identificere udvalgte psykiske lidelser samt forstå ætiologiske sammenhænge

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til psykologi og psykiatri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Psychology and Psychiatry
ModulkodeMEDMN22B3_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet