Nervesystemet og bevægeapparatet I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive centralnervesystemets og det perifere nervesystems embryologi, histologi og anatomi
 • Redegøre for det perifere nervesystems funktionelle integration med centralnervesystemet
 • Redegøre for nervesystemets fysiologi, herunder den synaptiske transmission og axon-potentialets udbredning
 • Identificere centrale neurotransmittere, beskrive deres syntese og virkning på respektive receptorer
 • Redegøre for basale principper i centralnervesystemets biokemi
 • Redegøre for typer og virkning af farmaka på det autonome nervesystem
 • Redegøre for anatomi, histologi, embryonale udvikling og fysiologi af hjernenerverne, herunder sanseapparatet
 • Redegøre for kraniets og rygsøjlens anatomi
 • Redegøre for embryologi, histologi og anatomi af brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Forklare sammenhæng mellem struktur og funktion af skeletmuskulatur, knogler og led, herunder mekanismerne ved muskelkontraktion

Kommunikator

 • Redegøre for kropssprogets betydning for kommunikation
 • Forklare de typiske udfordringer ved kommunikation via 3. person
 • Angive strategier til hensigtsmæssig håndtering af kommunikation via 3. person

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Identificere udvalgte organer på billeddannende modaliteter
 • Anvende digitale platforme til at beskrive histologi og anatomi af centralnervesystemet, det perifere nervesystem, brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Forklare, hvorledes de mest almindelige medfødte defekter i centralnervesystemet kan opstå, med udgangspunkt i viden om nervesystemets embryologiske udvikling
 • Fortolke konsekvenserne af læsioner i de forskellige områder af centralnervesystemet
 • Foretage klinisk neurologisk undersøgelse inkl. undersøgelse af væsentlige reflekser og kranienerver

Kommunikator

 • Reflektere over eget og patientens kropssprog i forbindelse med anamneseoptagelse og undersøgelse af patient
 • Identificere elementer fra en udvalgt model for læge-patient-kommunikation i en konkret situation og foreslå begrundede alternativer til lægens ageren

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og bevægeapparatet I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Nervous and Musculoskeletal System I
ModulkodeMEDMN22B3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet