Eksperimentelt projekt: Muskelfunktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Have viden om muskler og muskelarbejde

Akademiker/forsker og underviser

 • Demonstrere forståelse af rationalet ved hypotesetestning
 • Gennem eksperimenter på celler, væv eller hele organismer opnå viden om muskler og muskelarbejde i videste forstand 

Færdigheder

Akademiker/forsker og underviser

 • Opstille en videnskabelig hypotese 
 • Planlægge og udføre et eksperiment til afprøvning af videnskabelig hypotese
 • Argumentere for valg af metode til eksperimentel afprøvning af hypotese
 • Præsentere data grafisk
 • Analysere eget datamateriale med brug af relevant statistisk metode
 • Inddrage relevant original videnskabelig litteratur i diskussion af egne resultater
 • Tilrettelægge et fagligt samarbejde i et problembaseret projektforløb med anvendelse af relevante teorier og redskaber
 • Give og modtage feedback fra peers og andre på projektets faglige indhold
 • Begrunde valg af projektstruktur og formidlingsstrategi
 • Anvende teorier og redskaber til organisering og styring af læreprocesser i et problembaseret studie- og forskningsprojekt
 • Analysere egen læringsstrategi i større projektarbejder og opstille begrundede forslag til ændringer

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser

 • Opstille videnskabelige hypoteser og vurdere deres gyldighed
 • Vurdere egne resultater i relation til hypoteser og resultater i relevant videnskabelig litteratur ved hjælp af digitale databaser

Undervisningsform

Problembaseret projekt (understøttende færdighedsundervisning må maksimalt have et omfang svarende til 1,5 ECTS)

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnEksperimentelt projekt: Muskelfunktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Project: Muscle Function
ModulkodeMEDMN22B3_1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet