Respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for anatomi, histologi, embryologi og fysiologi af respirationssystemet, herunder gasudveksling og transport af ilt og kuldioxid i blodet
 • Redegøre for anatomi, histologi, embryologi og fysiologi af kredsløbssystemet, herunder hæmodynamik og hjertets elektrofysiologi
 • Redegøre for farmakologisk regulering af hæmodynamik
 • Beskrive blodets hovedkomponenter og deres funktioner på overordnet niveau
 • Redegøre for anatomi, histologi, embryologi og fysiologi af nyrer og urinveje
 • Redegøre for anatomi og embryologi af thorax, mediastinum og diaphragma
 • Have viden om lymfesystemets opbygning og funktion
 • Redegøre for regulering af væskebalancen og pH
 • Redegøre for principperne for konstatering og præhospitalsbehandling af respirationsstop og hjertestop

Kommunikator

 • Anvende teori om kommunikation i mødet med patienter

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Identificere de største strukturer i thorax radiologisk
 • Optegne og forklare iltbindingskurven for hæmoglobin
 • Identificere afvigelser fra det normale EKG
 • Vurdere nyrens funktion på baggrund af udvalgte parametre
 • Anvende principperne for almindelig livreddende førstehjælp
 • Anvende basalviden vedrørende infektionsforebyggelse ved patientkontakt
 • Foretage basale undersøgelser af respirationssystemet og det kardiovaskulære system ved hjælp af analoge og digitale hjælpemidler
 • Anvende digitale atlasser til at beskrive anatomi
 • Anvende digitale platforme til at beskrive histologi

Kommunikator

 • Analysere en læge-patient-interaktion ud fra basale kommunikationsbegreber
 • Anvende principper for læge-patient-kommunikation til at indsamle information fra en visiteret patient

Professionel

 • Reflektere over egen kommunikation med patient

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Inddrage anatomi, fysiologi, histologi, embryologi, biokemi, cellebiologi vedrørende respirationssystemet, hjerte-karsystemet samt nyrer og urinveje i arbejdet med patient-centrerede cases
 • Kombinere viden om respirationssystemet, det kardiovaskulære system samt nyrer og urinveje til at forstå, hvorledes væskebalancen, blodtrykket og pH reguleres

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnRespirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelRespiratory, Cardiovascular and Urinary Systems I
ModulkodeMEDMN22B1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet