Introduktion til basalfagene

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Benævne kroppens organer og angive deres placering
 • Beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer og angive hvilke organer, der indgår i de enkelte organsystemer
 • Foretage en systematisk organbeskrivelse på et udvalgt organ
 • Beskrive de overordnede typer af væv, herunder ved brug af digitale platforme
 • Beskrive væsentlige histologiske farvemetoder, herunder ved brug af digitale platforme
 • Redegøre for embryonets udvikling til og med 8 uger efter befrugtningen
 • Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller og transport over cellemembranen
 • Beskrive meiose og mitose
 • Forklare opbygningen af prokaryoter og vira
 • Beskrive den humane karyotype, kromosomers struktur samt geners opbygning
 • Forklare, hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse og hvordan det afspejles fænotypisk
 • Benævne aminosyrerne, deres forkortelser og angive deres struktur og fysiske/kemiske egenskaber
 • Beskrive syntese, foldning og posttranslationel modifikation af proteiner
 • Beskrive det overordnede forhold mellem ernæring, kroppens behov og metaboliske processer
 • Beskrive struktur og funktion af makromolekyler
 • Redegøre for enzymers struktur og funktion og beskrive udvalgte biokemiske reaktionsveje

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Anvende principperne for normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets anatomi
 • Identificere almindelige typer af væv og celler i histologiske snit mikroskopisk, herunder også ved brug af digitale platforme
 • Beregne sandsynligheder for nedarvning af genetiske karakteristika

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til basalfagene
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelFoundations of Medicine
ModulkodeMEDMN22B1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet