Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at alle eksamener på 3. og 4. semester er bestået og alle kliniske ophold er godkendte

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At udvikle indblik og kompetencer indenfor klinisk forskning og akademiske kompetencer indenfor læring, samarbejde og projektstyring. Den studerende vælger selv emne relateret til den forgangne undervisning. Projektet skal være klinisk relevant og forskningsbaseret. Specialet skal skrives på kandidatuddannelsens sidste studieår.

Læringsmål

Viden

  • Redegøre detaljeret for projektets videnskabelige basis og relevante vidensområde

Færdigheder

  • Arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige og kliniske emneområde
  • Identificere relevante kilder for viden
  • Analysere empiriske data og sætte disse i relation til relevant videnskabelig litteratur
  • Udføre et systematisk review af tilgængelig videnskabelig litteratur
  • Formidle projektet såvel skriftligt som mundtligt

Kompetencer

  • Afdække relevant forskning og evidens knyttet til den valgte kliniske problemstilling
  • Tolke og forholde sig kritisk til dataindsamling, analyse og processering
  • Vurdere resultater, som er fremkommet i opgaven
  • Diskutere indholdet i projektet på et højt akademisk og videnskabeligt niveau

Undervisningsform

Projekt og understøttende forelæsninger (understøttende undervisning må maksimalt have et omfang svarende til 1,5 ECTS)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeMEDMN20K5_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet