Akutmedicin og traumatologi

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er bestået og alle kliniske ophold er godkendte

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Beskrive lægens rolle i akut- og traumeteams
 • Angive principper for visitation
 • Kende til præhospitalsbehandling inkl. katastrofemedicin
 • Kende betydningen af tid før intervention
 • Demonstrere kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling
 • Demonstrere kendskab til modtagelse, diagnostik, behandling og genoptræning af traumepatienter og den tværdisciplinære indsats
 • Demonstrere kendskab til principper for telefonvisitation

Færdigheder

 • Identificere, observere og monitorere akutte tilstande
 • Selvstændigt sikre frie luftveje, give ekstern hjertemassage, udføre hæmostase og ventilere på maske og på tube
 • Påbegynde umiddelbar akut behandling
 • Sætte realistiske grænser for sin egen kompetence
 • Samarbejde og arbejde selvstændigt under ansvar i akut-teamet

Kompetencer

 • Vurdere den akutte patient og iværksætte initial behandling samt opnå kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af kliniske ophold

Prøver

Prøvens navnAkutmedicin og traumatologi
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Objektiv struktureret klinisk eksamen (OSCE) og godkendt klinisk ophold
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelEmergency Medicine and Traumatology
ModulkodeMEDMN20K3_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet