Klinisk patologi II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På basis af almen patologi på bacheloruddannelsen, skal den studerende kunne koble almene patologiske begreber til klinisk patologi som et speciale med tæt relation til de kliniske specialer

Læringsmål

Viden

 • Redegøre detaljeret for fagets placering i relation til de kliniske og andre parakliniske specialer
 • Forklare pato-anatomiske manifestationer (makroskopiske og mikroskopiske) for hyppige sygdomsprocesser. Redegøre for hyppige og alvorlige sjældnere sygdommes patoanatomi og patogenetiske forhold
 • Diskutere og argumentere for ætiologiske og patogenetiske forhold ved hyppige og alvorlige sjældnere sygdomme
 • Beskrive fagets procedurer og arbejdsgange (fra biopsi til svar)
 • Redegøre for de til faget hørende vigtigste diagnostiske metoder
 • Demonstrere indblik i forskningsmetodologi inden for patologispecialet
 • Redegøre for lovgivning, attester og begæring om obduktion
 • Beskrive proceduren i relation til udførelsen af obduktion

Færdigheder

 • Inddele hyppige og alvorlige sjældnere sygdomme efter patogenetiske mekanismer
 • Fortolke og anvende patologi-besvarelser ved hyppige og alvorlige sjældnere sygdomme
 • Kunne anvende pato-anatomisk terminologi

Kompetencer

 • Demonstrere indblik i de væsentlige områder af faget og specialet patologi, specielt med henblik på metoder, arbejds- og forskningsområder og klinisk relevans

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af kliniske ophold

Prøver

Prøvens navnKlinisk patologi II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Pathology II
ModulkodeMEDMN20K2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet