Bachelorprojekt

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltaget i alle eksaminer på 1.-5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefagligt

 • Redegøre for relevant medicinsk viden i relation til projektets problemstilling

Færdigheder

Akademiker/forsker og underviser

 • Inden for et medicinsk område identificere en specifik problemstilling og analysere den eksperimentelt
 • Analysere den valgte problemstilling og argumentere for valg af metode til nærmere undersøgelse af problemstillingen
 • Fremlægge og formidle komplekse resultater og problemstillinger
 • Vurdere egne resultater i relation til hypoteser og resultater i videnskabelig litteratur
 • Identificere behov for ændret læringsstrategi og identificere konkrete tiltag, der imødekommer ændringsbehovet

Kompetencer

Leder/administrator/organisator

 • Samarbejde om og styre projekter ved løsning af komplekse problemstillinger
 • Indgå i samarbejde med fagfæller om undersøgelse og løsning af komplekse medicinske problemstillinger

Akademiker/forsker og underviser

 • Selvstændigt arbejde med empirisk medicinsk forskning på et introducerende niveau
 • Reflektere over egen rolle og eget bidrag til arbejde med konkret empirisk undersøgelse af medicinsk problemstilling
 • Tilrettelægge arbejdet med empirisk undersøgelse af konkrete medicinske problemstillinger på et introducerende niveau

Undervisningsform

Problembaseret projekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeMEDMN20B6_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet