Den aldrende patient

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for aldersforandringer i udvalgte organsystemer
 • Beskrive, hvorledes aldring påvirker funktionsevne og psykologi
 • Beskrive årsager og komplikationer til fald hos ældre
 • Redegøre for ændringer i medicinomsætning og -effekt som følge af aldring
 • Redegøre for patofysiologi og behandling af cerebral iskæmi
 • Redegøre for ætiologi, diagnostik og behandling af demens og neurodegenerative sygdomme
 • Beskrive, hvorledes den aldrende patient kan udvise atypisk sygdomsmanifestation

Ledelse/administration/organisation

 • Redegøre for implementering af evidens-baseret behandling i relation til apopleksi
 • Redegøre for de sundhedsøkonomiske aspekter ved hoftebrud
 • Beskrive den tværfaglige indsats i forhold til den ældre medicinske patient

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for sundhedsfremme i forbindelse med faldulykker
 • Forklare principper i forebyggelse af apopleksi

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kombinere viden om organsystemernes samspil og aldringens effekt til at forklare ændringer i ældres funktionsevne

Kommunikator

 • Overveje alderens betydning for sygdomsopfattelse og prioriteringer

Professionel

 • Beskrive de juridiske og etiske aspekter i forhold til håndtering af patienter med demens

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendte modulopgaver. Derudover kliniske øvelser og kliniske ophold (medicin) eller diagnostiske øvelser (medicin med industriel specialisering). Læs mere om obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen

Prøver

Prøvens navnDen aldrende patient
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Aging Patient
ModulkodeMEDMN20B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet