Medicinsk mikrobiologi og videregående immunologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Definere centrale mikrobiologiske begreber
 • Redegøre for de medicinsk relevante mikrobiologiske organismers struktur, funktion og vækstbehov
 • Kende til udbredelse, forebyggelse og behandling af seksuelt overførbare infektioner
 • Gøre rede for mikrobiologien og overordnet patogenese af almindelige infektioner
 • Gøre rede for de biologiske principper ved vaccination
 • Gøre rede for fordøjelsessystemets immunforsvar
 • Forklare principper for mikrobiologiske og immunologiske analysemetoder
 • Redegøre for antimikrobielle midlers farmakologi
 • Redegøre for antibiotikabehandling af mikroorganismer og deres udvikling af resistensmekanismer
 • Beskrive kroppens normale temperaturregulering
 • Forklare, hvordan feber opstår og kan behandles

Ledelse/administration/organisation

 • Gøre rede for omfanget af samfundets kontrol med hospitalserhvervede smitsomme sygdomme

Sundhedsfremmer

 • Gøre rede for smitsomme organismer i lokalt og globalt perspektiv
 • Gøre rede for vaccinationsprogrammer og deres rationale
 • Gøre rede for retningslinjerne for antibiotikabehandling, særligt med henblik på begrænsning af resistensudvikling og samfundsmæssige konsekvenser
 • Forklare de vigtigste årsager til madforgiftning og principper for hygiejniske foranstaltninger

Kommunikator

 • Have viden om strategier til professionel styring af læge-patient-kommunikation

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kunne skelne imellem forløbet og konsekvenserne af akut og kronisk inflammation
 • Anvende udvalgte metoder til mikrobiologisk og immunologisk diagnostik
 • Foreslå relevante lokalisationer for udtagning af prøvematerialer til videre udredning af en patient med infektion.
 • Anvende udvalgte metoder til dyrkning af aerobe/anaerobe bakterier
 • Anvende udvalgte metoder til visualisering af mikroorganismer
 • Anvende udvalgte biokemiske metoder til påvisning og identifikation af mikroorganismer
 • Anvende udvalgte molekylærbiologiske metoder til påvisning og identifikation af mikroorganismer
 • Anvende grundlæggende mikrobiologiske metoder til analyse af infektionsætiologi

Kommunikator

 • Optage fokuseret anamnese på patient med infektion

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Analysere patogene mikroorganismers vækstkrav og koble det til sygdomsfokus og ætiologi

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendt laboratoriekursus. Derudover kliniske øvelser og klinisk ophold (medicin) eller diagnostiske øvelser (medicin med industriel specialisering). Læs mere om obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen

Prøver

Prøvens navnMedicinsk mikrobiologi og videregående immunologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedical Microbiology and Advanced Immunology
ModulkodeMEDMN20B5_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet