Almen patologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Definere centrale patologiske begreber
 • Redegøre for den inflammatoriske respons og dens histologiske manifestation
 • Redegøre for forskellige ødemers forekomst med inddragelse af deres patogenese betinget af ændringer i legemets væskebalance og cirkulation, samt eventuel tilstedeværelse af infektion
 • Redegøre for patogenesen ved atherosclerose
 • Redegøre for thrombogenesen
 • Beskrive de molekylære og cellulære processer, der følger efter infarktdannelse og reperfusion
 • Beskrive hudens histologi og patologiske forandringer ved udvalgte hudsygdomme
 • Redegøre for neoplastiske og ikke-neoplastiske celleforandringer
 • Redegøre for, hvorledes tidlige stadier af udvalgte eksempler på cancer kan identificeres cytologisk og histologisk og hvordan dette kan benyttes i screeningsstrategier

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for screeningsprogrammer for udvalgte cancertyper

Akademiker/forsker og underviser

 • Beskrive udvalgte eksempler på cancerepidemiologi

Professionel

 • Have viden om strategier til at forblive professionel, men samtidig håndtere situationen hvor man bliver rørt, i kommunikationen med en patient

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Identificere inflammatoriske og neoplastiske forandringer i histologiske præparater

Kommunikator

 • Identificere medicinske, psykologiske og sociale parametre hos en kronisk syg patient

Professionel

 • Kunne reflektere over egne følelser i mødet med en patient

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Inddrage kendskabet til almene patologiske fænomener i forståelse af, hvordan sygdomsprocesser kan opstå og videreudvikles til alvorlige tilstande

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendte modulopgaver. Derudover kliniske øvelser og kliniske ophold (medicin) eller diagnostiske øvelser (medicin med industriel specialisering). Læs mere om obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen

Prøver

Prøvens navnAlmen patologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Pathology
ModulkodeMEDMN20B4_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet