Statistik, videnskabsteori og forskningsledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Forklare forudsætninger og konsekvenser af forskningsbaseret praksis
 • Redegøre for videnskabsteoretiske begrundelser og konsekvenser af lægevidenskab

Samarbejder

 • Redegøre for videnskabsteoretiske begrundelser og konsekvenser ved fagligt, tværfagligt og interprofessionelt samarbejde

Ledelse/administration/organisation

 • Forklare teoretiske perspektiver på projekt- og forskningsledelse
 • Forklare organisering af forskningsprocesser

Akademiker/forsker og underviser

 • Forklare forskningsdesign
 • Forklare udvalgte videnskabsteoretiske paradigmer
 • Forklare akademiske normer og traditioner

Professionel

 • Forklare medicinsk og klinisk etik
 • Forklare forudsætninger og konsekvenser ved etisk stillingstagen inden for medicinsk og klinisk etik

Færdigheder

Ledelse/administration/organisation

 • Anvende teorier og redskaber til organisering og styring af læreprocesser i problembaserede studie- og forskningsprojekter
 • Færdigheder til at tilrettelægge strategier for vidensdeling i problembaserede projekt- og forskningsforløb

Akademiker/forsker og underviser

 • Anvende udvalgte statistiske principper på konkret datamateriale
 • Begrunde valg af forskningsdesign

Professionel

 • Analysere aktuelle tematikker indenfor medicinsk og klinisk etik
 • Vurdere hensigtsmæssig ageren indenfor professionsetiske rammer
 • Kritisk reflektere over anvendelsen af videnskabsteoretiske positioner i forskning og projektarbejde

Kompetencer

Samarbejder

 • Konstruktivt indgå i tværfagligt og interprofessionelt samarbejde

Akademiker/forsker og underviser

 • Aktivt deltage i forskning og akademiske aktiviteter
 • Diskutere og udforske fagligt ståsted
 • Foretage begrundede metodevalg i forskning og projektarbejde

Professionel

 • Eksercere etisk dømmekraft som del af klinisk arbejde
 • Eksercere etisk dømmekraft som del af videnskabeligt arbejde

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendte modulopgaver (læs mere om de obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen)

Prøver

Prøvens navnStatistik, videnskabsteori og forskningsledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistics, Theory of Science, and Research Management
ModulkodeMEDMN20B3_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet