Basal immunologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for miltens anatomi, histologi og fysiologi
 • Beskrive funktion, anatomi og histologi af thymus
 • Beskrive lymfeknuders anatomi, histologi og fysiologi
 • Redegøre for immunforsvarets udvikling, adaptation, regulering og mekanismer
 • Gøre rede for de forskellige typer overfølsomhedsreaktioner
 • Kende til behovet for immunsuppression i forbindelse med organtransplantation

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Med baggrund i viden om vævs- og blodtypeantigener, forklare principperne for transfusion og transplantation
 • Udføre immunologiske diagnostiske forsøg
 • Genkende blodets celler via mikroskopi
 • Vurdere en laboratorieudskrift med angivelse af de mest almindelige blodprøvesvar relevante for immunforsvarets celler
 • Undersøge den hæmatologiske patient for hævede lymfeknuder, incl. mandler og polypper samt undersøge for ømhed og forstørrelse af milten

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendte modulopgaver, kliniske øvelser, kliniske ophold samt laboratoriekursus (læs mere om de obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen)

Prøver

Prøvens navnBasal immunologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Immunology
ModulkodeMEDMN20B2_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet