Endokrinologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • På oversigtsform gøre rede for de endokrinologiske organers lokalisering og væsentligste funktioner
 • Definere de forskellige typer af hormoner og give eksempler på hver type
 • Redegøre for overordnede hormonreceptormekanismer og intracellulær signalering
 • Redegøre for hormonel feedback
 • Redegøre for anatomi, histologi og embryologi af hypofysen, hypothalamus, corpus pineale, glandula thyroidea og parathyroidea
 • Gøre rede for de hormonelle akser, som udspringer fra hypothalamus og hypofysen samt målorganerne
 • Redegøre for syntesen af hormoner i glandula thyroidea og parathyroidea
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved hypo- og hyperfunktion af glandula thyroidea
 • Redegøre for anatomi og funktionel histologi af binyrerne
 • Redegøre for kortikosteroidernes farmakologi
 • Beskrive parakliniske undersøgelser ved endokrine sygdomme
 • Beskrive de patofysiologiske forhold der fører til kliniske symptomer ved diabetes mellitus
 • Redegøre for farmakologiske interventionsmuligheder ved henholdsvis insulinkrævende og ikke-insulinkrævende diabetes mellitus

Ledelse/administration/organisation

 • Beskrive sundhedsministeriets og sundhedsstyrelsens rolle for kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet

Sundhedsfremmer

 • Forklare de væsentligste betydninger af livsstilsintervention i behandlingen af diabetes mellitus

Professionel

 • Beskrive, hvad det kan betyde for patienten at få og leve med en diagnose på en kronisk sygdom

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Sammenligne forskellige hormoners interaktion med receptorer
 • Analysere sammenhængen mellem hormoners interaktioner, de hormonelle akser og feedbackmekanismer
 • Forklare metabolisk syndrom i forhold til ændringer i metabolisme og fysiologi
 • Forklare fysiologiske principper bag diagnostiske algoritmer for hyper- og hypothyreoidisme
 • Foretage og vurdere en måling af blodsukker
 • Udvælge og udføre undersøgelser for udvalgte følgesygdomme til diabetes

Kommunikator

 • Optage fokuseret anamnese og objektiv undersøgelse af patienten med diabetes

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendte modulopgaver, kliniske øvelser samt kliniske ophold (læs mere om de obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen)

Prøver

Prøvens navnEndokrinologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelEndocrinology
ModulkodeMEDMN20B2_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet