Introduktion til problembaseret læring, kommunikation og sundhedsfaglig praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Kommunikator

 • Redegøre for grundlæggende kommunikationsteori
 • Redegøre for strategier og teorier til informationssøgning
 • Redegøre for principper omkring patientkommunikation
 • Redegøre for udvalgte modeller for læge-patient-kommunikation

Samarbejder

 • Beskrive teorier og redskaber til håndtering af samarbejde, vidensdeling og læring
 • Redegøre for strategier til organisering og styring af samarbejde omkring læring inden for det medicinske område
 • Redegøre for teorier og redskaber til forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssigheder i et fagligt samarbejde
 • Redegøre for begreberne feedback og peer learning i relation til fagligt samarbejde
 • Redegøre for strategier og teorier til informationssøgning

Ledelse/administration/organisation

 • Beskrive de overordnede organisatoriske strukturer i det danske sundhedsvæsen
 • Beskrive regulatoriske instanser indenfor det danske sundhedsvæsen

Akademiker/forsker og underviser

 • Forklare principper for problembaseret læring
 • Redegøre for strukturen af problembaseret casearbejde
 • Redegøre for strategier til informationssøgning og vidensdeling

Professionel

 • Reflektere over begrebet patient-centreret behandling
 • Forklare begrebet læge-patient fortrolighed
 • Forklare udvalgte etiske retninger med relevans for medicinområdet
 • Kende til udviklingen af den medicinske etik

Færdigheder

Samarbejder

 • Anvende og begrunde valg af redskaber og metoder til organisering af samarbejde og læring i problembaseret casearbejde
 • Analysere behov for samarbejde om fagligt indhold og læring i en casegruppe
 • Udforme forventningsafstemning og samarbejdsproces for arbejdet i en casegruppe
 • Argumentere for valg af strategi for samarbejde i en casegruppe
 • Analysere og præsentere egen rolle i og bidrag til casegruppens samarbejde og læring

Akademiker/forsker og underviser

 • Identificere en medicinsk problemstilling i en konkret case og herunder afdække egne vidensbehov
 • Vurdere informationskilders relevans og anvendelighed i forhold til casearbejdet
 • Anvende teorier og redskaber til organiseringen af arbejdet i en casegruppe
 • Analysere læreprocesser og identificere læringsudbyttet af arbejdet i en casegruppe
 • Reflektere over eget læringsudbytte i casearbejdet
 • På baggrund af analyse, argumentere for tiltag og behov for ændringer med henblik på at styrke læreproces og læringsudbytte af casearbejde
 • Analysere eget vidensbehov og tilrettelægge læringsstrategi ud fra dette behov i problembaseret casearbejde og i klinisk ophold
 • Analysere læringsudbytte for såvel gruppe som individ i problembaseret casearbejde og i klinisk ophold
 • Vurdere informationskilders relevans og anvendelighed

Kompetencer

Ledelse/administration/organisation

 • Tage ansvar for tilrettelæggelse af samarbejde og læring i case- og studiegrupper

Akademiker/forsker og underviser

 • Reflektere over egen læring og læringsudbytte i forbindelse med problembaserede caseforløb
 • Udforme en brainstorm og identificere videnshuller i forhold til en konkret patient-case

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendt modulopgave, casevejledersamtale og erfaringsopsamling (læs mere om de obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen)

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til problembaseret læring, kommunikation og sundhedsfaglig praksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to PBL, Communication and Organisation
ModulkodeMEDMN20B1_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet