Almen farmakologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Definere farmakologiske begreber i forhold til farmakokinetik og farmakodynamik
 • Redegøre for de forskellige administrationsveje for farmaka
 • Beskrive faktorer, der påvirker fordelingen, metaboliseringen og elimineringen af farmaka i organismens væv
 • Forstå overordnede molekylære mekanismer bag lægemidlers virkning
 • Beskrive det autonome nervesystems opbygning
 • Beskrive klasserne af neurotransmitterreceptorer og give eksempler på farmaka med affinitet for disse
 • Redegøre for væsentlige toksikologiske processer
 • Beskrive almene principper for forgiftningsbehandling

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Anvende almene farmakologiske begreber i beskrivelsen af farmaka
 • Fortolke kurver for 0. og 1. ordens kinetik
 • Optegne dosis-respons kurver, der illustrerer lægemiddel-receptor virkning og grafisk kunne illustrere betydning af samtidig tilstedeværelse af komplet/partiel, kompetitiv/non-kompetitiv agonist/antagonist.
 • Anvende beregningsmodeller til vurdering af halveringstid og steady-state koncentration

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendt modulopgave (læs mere om de obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen)

Prøver

Prøvens navnAlmen farmakologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Pharmacology
ModulkodeMEDMN20B1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet