Oftalmologi

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Bestået 1. og 2. semesters eksamen og godkendt klinisk ophold.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for specialets overordnede omfang og udviklingsmuligheder
 • Forklare patofysiologien, ætiologi og patogenese ved almindelige og vigtige oftalmologiske sygdomme
 • Redegøre for hvilke krav, der stilles til synsfunktionen i forbindelse med bilkørsel og erhverv
 • Redegøre for øjensygdommenes manifestation ved sygdomme andre steder i kroppen

Færdigheder

 • Optage en oftalmologisk anamnese 
 • Udføre de almindeligste oftalmologiske undersøgelsesteknikker
 • Identificere akutte/subakutte synstruende tilstande og erkende behov for relevant behandling
 • Diagnosticere almindelige øjensygdomme og være orienteret om disses behandling
 • Diagnosticere og behandle de hyppigste infektiøse og allergiske øjensygdomme
 • Vurdere hvilke øjensygdomme, der kan forebygges ved rettidig indsats
 • Forstå og bedømme patientens samlede situation med henblik på kommunikation af psykiske og sociale aspekter af synstab

Kompetencer

 • Fungere i basal og akut diagnostik af oftalmologiske sygdomme og tilstande ved at demonstrere indblik i anvendelse og fortolkning af oftalmologiske undersøgelsesmetoder i klinisk sammenhæng

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt klinisk ophold.

Prøver

Prøvens navnOftalmologi
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelOfthalmology
ModulkodeMEDMN18K4_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet