Psykiatri

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Bestået 1. og 2. semesters eksamen og godkendt klinisk ophold.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kende til symptomer og tegn, diagnostisk klassifikation, årsagsforhold, epidemiologi og forskellige former for behandling ved psykiske lidelser
 • Kende til komorbiditet ved psykiske lidelser hos børn, unge og voksne, herunder betydningen af somatisk komorbiditet
 • Redegøre for tilstande, hvor akut psykiatrisk behandling, herunder akut indlæggelse er indiceret
 • Redegøre for behandling af psykiatriske lidelser hos børn, unge og voksne
 • Redegøre for psykofarmakas virkninger og bivirkninger
 • Redegøre for bestemmelser i psykiatriloven vedrørende tvangsforanstaltninger, herunder tvangsindlæggelse og – tilbageholdelse, bæltefiksering og tvangsbehandling af både somatisk og psykiatrisk tilstand

Færdigheder

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende psykiatrisk/ børne- og ungdomspsykiatrisk anamnese og beskrivelse af det observerede
 • Beherske elementerne i den kliniske vurdering af den psykiatriske patient under hensyntagen til forekomst af psykopatologi
 • Udarbejde en udrednings – og behandlingsplan
 • Foretage differentialdiagnostiske overvejelser og opstille diagnoseforslag
 • Sammenfatte en patients sygehistorie og fremlægge denne på konference
 • Kommunikere tiltag og behandling til patient og pårørende

Kompetencer

 • På baggrund af anamnese, interview, klinisk observation mm at kunne stille en tentativ diagnose, herunder at kunne opstille forslag til videre udredning og eventuel viderehenvisning, samt at kunne opstille og diskutere behandlingsforslag vedrørende den psykiatriske lidelse.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt klinisk ophold.

Prøver

Prøvens navnPsykiatri
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychiatry
ModulkodeMEDMN18K4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet