Pædiatri

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Bestået 1. og 2. semesters eksamen og godkendt klinisk ophold.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for barnets normal vækst og psykomotorisk udvikling 
 • Redegøre for barnets ernæringsbehov 
 • Skelne fysiologiske fra patologiske tilstande
 • Redegøre for almindelige pædiatriske sygdomme
 • Kendskab til børns akutte, livstruende tilstande 
 • Redegøre for diagnostik og praktisk håndtering af det ustabile, akut syge barn
 • Kende basale principper for genoplivning af børn
 • Redegøre for de hyppigste syndromstigmata 
 • Beskrive almindelige og væsentlige genetisk betingede sygdomme
 • Beskrive tegn på omsorgssvigt og den praktiske håndtering
 • Beskrive principper for forebyggende tiltag i barndommen, herunder primært kommunale opgaver samt vaccinationsprogram og børneundersøgelser

Færdigheder

 • Skabe en god og aldersvarende kontakt til barnet og forældrene
 • Optage en aldersrelevant og problemrelevant anamnese
 • Gennemføre en alders- og problemrelevant objektiv undersøgelse herunder vurdering af barnets fysiske og psykomotoriske udvikling
 • Struktureret og prioriteret journalføre anamnese, objektive fund, konklusion og plan for udredning, behandling og monitorering
 • Afvikle stuegang og modtage akut indlagte børn i tværfagligt samarbejde 
 • Redegøre for klinisk præsentation af de almindelige pædiatriske tilstande
 • Rådgive om børns medicinske, psykosociale og udviklingsmæssige problemer
 • Formidle principper for forebyggende tiltag i barndommen.

Kompetencer

 • Anvende viden og færdigheder i relation til diagnostik og behandling af almindelige tilstande hos børn 
 • Præsentere barnets sygehistorie med tilstrækkelige og nødvendige anamnestiske oplysninger og objektive fund samt konklusion og forslag til videre håndtering
 • Skal med udgangspunkt i forældrenes og barnets forforståelse være i stand til at fortælle forældrene og barnet om tilstanden, udredningen og behandlingsplan samt prognose
 • Kommunikere betydning af forebyggelse i almindelighed, samt klinisk genetiske resultater
 • Skal være selvstændig og udfarende, og kende egne grænser 
 • Skal kunne reflektere og kritisk undres over evidens og klinisk praksis

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt klinisk ophold.

Prøver

Prøvens navnPædiatri
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPaediatrics
ModulkodeMEDMN18K3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet