Klinisk patologi I

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Bachelor i medicin.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På basis af bacheloruddannelsens almen patologi at koble almene patologiske begreber til klinisk patologi som et speciale med tæt relation til de kliniske specialer.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre detaljeret for fagets placering i relation til de kliniske og andre parakliniske specialer
 • Forklare pato-anatomiske manifestationer (makroskopiske og mikroskopiske) for hyppige sygdomsprocesser. Redegøre for hyppige og vigtige sjældnere sygdommes patoanatomi og patogenetiske forhold
 • Diskutere og argumentere for ætiologiske og patogenetiske forhold ved hyppige og vigtige sjældnere sygdomme
 • Beskrive fagets procedurer og arbejdsgange (fra biopsi til svar)
 • Redegøre for de til faget hørende vigtigste diagnostiske metoder
 • Demonstrere indblik i forskningsmetodologi inden for patologispecialet
 • Redegøre for lovgivning, attester og begæring om autopsi
 • Beskrive proceduren i relation til udførelsen af autopsi

Færdigheder

 • Inddele hyppige og vigtige sjældnere sygdomme efter patogenetiske mekanismer 
 • Fortolke og anvende patologi-besvarelser ved hyppige og vigtige sjældnere sygdomme
 • Kunne anvende pato-anatomisk terminologi

Kompetencer

 • Demonstrere indblik i de væsentlige områder af faget og specialet patologi, specielt med henblik på metoder, arbejds- og forskningsområder, og kliniske relevans.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk patologi A
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Pathology I
ModulkodeMEDMN18K1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet