Respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne II

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte hyppige hjerte- karsygdomme
 • Forklare de elektrofysiologiske principper bag optagelsen af et EKG
 • Forklare kausalitet og konsekvens af hypertension og farmakologisk behandling
 • Gøre rede for epidemiologi af koronararteriesygdom
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved astma, KOL og udvalgte eksempler på lungekræft
 • Gøre rede for hosterefleksen
 • Gøre rede for brugen af farmaka til bronkodilatation og behandling af inflammation i luftvejene
 • Gøre rede for epidemiologi af lungekræft
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte eksempler på akut og kronisk nyreinsufficiens
 • Beskrive patogenesen og de patologiske forhold ved udvalgte eksempler på glomerulonefritis
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte eksempler på kræft i de fraførende urinveje
 • Gøre rede for ætiologi og patogenese af urinvejsinfektioner 
 • Gøre rede for patogenese af nyresten 
 • Gøre rede for årsager til og behandling af inkontinens
 • Forklare virkningen af diuretika
 • Forklare nyrens rolle i elimination af lægemidler og toxiner

Samarbejder

 • Have viden om tilgange til at styrke patientens egenomsorg

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kunne relatere udvalgte hyppige EKG-afvigelser til hjertets normale funktion
 • Forklare symptomer på almindelige hjertesygdomme ud fra viden om anatomiske og fysiologiske forhold 
 • Forklare symptomer på almindelige lungesygdomme ud fra viden om anatomiske og fysiologiske forhold 
 • Forklare symptomer på almindelige nyresygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold 
 • Forklare symptomer på almindelige sygdomme i binyrerne ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold 
 • Kunne udføre en objektiv undersøgelse af de respiratoriske og kardiovaskulære systemer og genkende tydelige abnorme fund
 • Kunne udføre en objektiv undersøgelse af nyre/urinveje
 • Kunne strukturere en komplet journal med anamnestiske oplysninger og fund fra objektive undersøgelser

Kommunikator

 • Optage anamnese fra en patient med lidelse i respirationssystemet, det kardiovaskulære system eller nyre/urinveje
 • Kunne indgå i dialog-baserede beslutningsprocesser med patienten om udredning og behandling

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag blodtryksregulering, både i normalfysiologiske tilstande og ved hypo- og hypertensive tilstande
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag opretholdelsen af syre-base-balancen, både i normalfysiologiske tilstande og ved respiratoriske og metaboliske afvigelser
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag de forskellige typer shock og behandlingen heraf
 • Undersøge hjertet, respirationsvejene, nyrerne og urinvejene og genkende udvalgte hyppige symptomer og fund

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnRespirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelRespiratory, Cardiovascular and Urinary Systems II
ModulkodeMEDMN17B6_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet