Forsøgsdesign og metoder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 3.3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Akademiker/forsker og underviser

  • Kunne gøre rede for metoder til udvikling af forsøgsdesign i laboratorier samt klinisk funderede forsøg
  • Gøre rede for kontrol af bias i forsøgsdesign
  • Forklare forskel på parametrisk og non-parametrisk analyse
  • Gøre rede for metaanalyse
  • Gøre rede for power i statistiske tests

Færdigheder

Akademiker/forsker og underviser

  • Kunne anvende programmer til statistisk analyse
  • Kunne udføre almindelige parametriske og non-parametriske analyser og test, herunder ANOVA, Lineær regression, Kruskal-Wallis og Mann-Whitney
  • Kunne udføre powerberegninger

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser

  • Kunne foretage begrundede valg i forhold til statistiske metoder i dataanalyse

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnForsøgsdesign og metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Design and Methodology
ModulkodeMEDMN17B6_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet