Den aldrende patient

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 3.1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Gøre rede for aldringens effekt på udvalgte organsystemer
 • Have viden om hvorledes aldring påvirker funktionsevne og psykologi
 • Beskrive årsager til fald hos den ældre patient
 • Gøre rede for følger af fald hos den ældre patient
 • Redegøre for ændringer i medicinomsætning og -effekt som følge af aldring
 • Gøre rede for patofysiologi og behandling af cerebral iskæmi
 • Gøre rede for ætiologi og behandling af demens
 • Med udgangspunkt i kognitiv svækkelse beskrive, hvorledes den aldrende patient typisk udviser atypisk sygdomsmanifestation

Ledelse/administration/organisation

 • Gøre rede for implementering af evidens-baseret behandling i relation til apopleksi
 • Gøre rede for de sundhedsøkonomiske aspekter ved hoftebrud
 • Beskrive den tværfaglige indsats i forhold til den ældre medicinske patient
 • Beskrive forvaltning af ventelister i forhold til udredning og behandling

Sundhedsfremmer

 • Gøre rede for sundhedsfremme i forbindelse med faldulykker
 • Forklare principper i forebyggelse af slagtilfælde

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kombinere viden om organsystemernes samspil og aldringens effekt på organsystemerne til at forklare ændringer i individets funktionsevne

Kommunikator

 • Have forståelse for alderens betydning for sygdomsopfattelse og prioriteringer

Professionel

 • Beskrive de juridiske og etiske aspekter i forhold til håndtering af demente

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnDen aldrende patient
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Aging Patient
ModulkodeMEDMN17B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet