Eksperimentelt projekt: Kontrol af cellevækst

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 1.1, 2.4, 3.3 og 3.4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefagligt

 • Redegøre for kontrol med transskription af gener i forhold til cellevækst og differentiation 
 • Have viden om faktorer, der påvirker cellers fænotype in vitro
 • Redegøre for udvalgte histologiske metoder
 • Have viden om udvalgte molekylærbiologiske metoder

Færdigheder

Akademiker/forsker og underviser

 • Inden for et overordnet cellerelateret tema identificere og analysere en specifik problemstilling
 • Argumentere for relevansen af den specifikke problemstilling i forhold til forståelse af en given sygdomsproces eller udvikling af ny behandling 
 • Identificere muligheder for eksperimentel afklaring af problemstillingen
 • Dyrke celler under sterile forhold
 • Evaluere cellevækst og cellemorfologi på baggrund af mikroskopi 
 • Anvende udvalgte molekylærbiologiske metoder til afklaring af den valgte problemstilling
 • Analysere data og kritisk forholde sig til brug af den valgte metode
 • Identificere og inddrage relevant original videnskabelig litteratur i diskussion af egne resultater

Undervisningsform

Problembaseret projekt og understøttende forelæsninger (understøttende færdighedsundervisning må maksimalt have et omfang svarende til 1.5 ECTS)

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnEksperimentelt projekt: Kontrol af cellevækst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Project: Controlling Cell Growth
ModulkodeMEDMN17B4_4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet