Almen patologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i modul 1.1, 1.3 og 2.1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kunne definere centrale patologiske begreber 
 • Kunne redegøre for neoplastiske og ikke-neoplastiske celleforandringer 
 • Redegøre for hvorledes tidlige stadier af udvalgte eksempler på cancer kan identificeres, og hvordan dette kan benyttes i screeningsstrategier
 • Kende patogenesen af åreforkalkning
 • Kende til thrombogenese ud fra tilstedeværende plaquedannelse
 • Kunne beskrive de molekylære og cellulære processer der følger efter infarktdannelse, og kunne angive molekylære begivenheder ved reperfusion
 • Redegøre for forskellige ødemers forekomst med inddragelse af deres patogenese betinget af ændringer i legemets væskebalance og cirkulation, samt eventuel tilstedeværelse af infektion.
 • Have viden om hudens normale opbygning og patologiske forandringer ved udvalgte almindelige hudsygdomme

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for screeningsprogrammer for udvalgte cancertyper

Ledelse/administration/organisation

 • Gøre rede for omfang og organisation af palliativ behandling i Danmark
 • Beskrive hvordan politiske beslutninger influerer på kræftbehandling

Akademiker/forsker og underviser

 • Have epidemiologisk viden om cancerincidens

Professionel

 • Have viden om strategier til at forblive professionel, men samtidig håndtere situationen, hvor man bliver rørt, i kommunikationen med en patient

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kunne beskrive de underliggende fænomener der fører til ateromdannelse på lysmikroskopisk niveau med inddragelse af relevante celletyper

Kommunikator

 • Skabe overblik over længerevarende sygdomsforløb
 • Identificere medicinske, psykologiske og sociale parametre hos en svært syg patient 

Professionel

 • Kunne reflektere over egne følelser i mødet med en patient

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Inddrage kendskabet til almene patologiske fænomener i forståelse af, hvordan sygdomsprocesser kan opstå og videreudvikles til alvorlige tilstande

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnAlmen patologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Pathology
ModulkodeMEDMN17B4_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet