Barnets vækst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet opnår en forståelse for barnets udvikling gennem hele graviditeten og de første leveår.

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kunne redegøre for de hyppigste genetiske sygdomme mht. type mutation, patofysiologi, præ- og postnataldiagnostik, screening og behandling.
 • Beskrive nogle udvalgte forekommende medfødte misdannelser
 • Beskrive den føtale vækst igennem alle trimestre
 • Beskrive fødslens endokrinologi 
 • Beskrive de perinatale ændringer for mor og barn
 • Have viden om konsekvenser af præmatur fødsel for barnet
 • Have overordnet viden om barnets udvikling i løbet af det første leveår
 • Beskrive barnevæksten og dens fysiologi
 • Have viden om almindelige smitsomme børnesygdomme 

Ledelse/administration/organisation

 • Have viden om udvalgte områder af lovgivning relateret til børns trivsel
 • Have kendskab til principper for kvalitetssikring og patientsikkerhed på børneområdet

Sundhedsfremmer

 • Have kendskab til svangrekontrol og kende til ræsonnementet bag de screeningsundersøgelser den gravide tilbydes
 • Have kendskab til risikograviditeter, herunder hvordan moderens levevilkår og medicinforbrug under graviditeten kan påvirke barnet
 • Beskrive neonatalscreening
 • Beskrive screeningsundersøgelser i barnealderen
 • Gøre rede for indikatorer for børns trivsel

Kommunikator

 • Kunne redegøre for særtræk ved kommunikation med den gravide
 • Kunne redegøre for særtræk ved kommunikation med børn

Professionel

 • Kunne demonstrere forståelse for etiske problemstillinger omkring barnets trivsel

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kunne integrere viden om graviditeten og barnets udvikling i de tidlige leveår både fra et biologisk og et samfundsmedicinsk perspektiv
 • Kunne foretage superviseret undersøgelse af et barn på pædiatrisk afdeling med det primære formål at vurdere barnets somatiske udvikling og almene trivsel 

Sundhedsfremmer

 • Kunne identificere risikoforhold ved graviditeten ud fra anamnese og undersøgelse af den svangre

Kommunikator

 • Kunne kommunikere med den svangre om hendes bekymringer 
 • Kunne optage anamnese på den gravide

Professionel

 • Kunne reflektere over de etiske aspekter i forhold til prenatal diagnostik

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglige

 • Have indsigt i graviditetens biologi og de sociale forhold der omgiver den
 • Kunne integrere biologiske og sociale analyser i en vurdering af barnets trivsel

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnBarnets vækst
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelChild Growth
ModulkodeMEDMN17B4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet