Reproduktion

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i modul 2.3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Have viden om anatomien af pelvis
 • Redegøre for de mandlige og kvindelige kønsorganers anatomi, histologi og embryonale udvikling
 • Have viden om mammas anatomi og histologi
 • Beskrive pubertetens hormonelle og fysiologiske forandringer
 • Beskrive kønssteroiders basale farmakologi
 • Redegøre for hormonelle og fysiologiske forandringer under menstruationscyklus og graviditet
 • Beskrive fysiologiske ændringer under menopausen og andropausen
 • Skal kende til lystens og samlejets anatomisk-fysiologiske grundlag
 • Skal kende til kønnets og den seksuelle præferences anatomisk-fysiologiske grundlag
 • Skal kende til seksuelle udtryk og problemer i forskellige livsfaser
 • Skal kende til de hyppigst forekommende seksuelle dysfunktioner samt deres bio-psyko-sociale grundlag  
 • Skal kende til principperne for farmakologisk behandling af seksuelle lyst- og rejsningsproblemer
 • Redegøre for spermato- og oogenesen
 • Redegøre for ovulationen og fertilisationen
 • Beskrive den tidlige embryogenese 
 • Forstå normale fertilitetsmønstre 
 • Redegøre for systemisk og non-systemisk anti-kontraception

Ledelse/administration/organisation

 • Kunne redegøre for lovgivningen vedrørende kunstig befrugtning

Sundhedsfremmer

 • Skal kende til positive og negative sammenhænge mellem sundhed, trivsel, livsstil og seksualitet samt kende til nøgletal for den danske befolknings seksuelle adfærd
 • Skal kende til homo- og biseksuelle samt transkønnedes særlige sundhedsudfordringer

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglige

 • Integrere viden om reproduktionsorganer, kønssteroider og fertilisation til at forklare principperne for behandling af infertilitet 
 • Kunne foretage en gynækologisk undersøgelse på en fantomdukke
 • Kunne foretage undersøgelse af mamma på fantom

Kommunikator

 • Inddrage patientens personlige, intime detaljer i kommunikationen
 • Kunne kommunikere med en patient i forbindelse med en følsom undersøgelsessituation

Akademiker/forsker og underviser

 • Identificere, søge og behandle information til arbejdet i patientcentrerede caseforløb

Professionel

 • Reflektere over de etiske aspekter i forhold til fertilitetsbehandling

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser

 • Kompetence til problemidentifikation og systematisk behandling af patientcentrerede cases

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnReproduktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelReproduction
ModulkodeMEDMN17B4_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet