Eksperimentelt projekt: Nervefunktion

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 2.4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Have viden om nerver og neurotransmission

Akademiker/forsker og underviser

 • Demonstrere forståelse af rationalet ved hypotesetestning
 • Gennem eksperimenter på celler, væv eller hele organismer opnå viden om nervesystemet i videste forstand 

Færdigheder

Akademiker/forsker og underviser

 • Opstille en videnskabelig hypotese
 • Planlægge og udføre et eksperiment til afprøvning af videnskabelig hypotese
 • Argumentere for valg af metode til eksperimentel afprøvning af hypotese
 • Kunne præsentere data grafisk
 • Kunne analysere eget datamateriale med brug af relevant statistisk metode
 • Inddrage relevant original videnskabelig litteratur i diskussion af egne resultater

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser

 • Kunne opstille videnskabelige hypoteser og vurdere deres gyldighed

Undervisningsform

Problem-baseret projekt (understøttende færdighedsundervisning må maksimalt have et omfang svarende til 1.5 ECTS)

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnEksperimentelt projekt: Nervefunktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Project: Nerve Function
ModulkodeMEDMN17B3_4B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormIntern

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet