Statistik, videnskabsteori og forskningsledelse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 2.4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Samarbejde

 • Redegøre for videnskabsteoretiske aspekter ved tværfagligt og interprofessionelt samarbejde 

Ledelse/administration/organisation

 • Have viden om teoretiske perspektiver på projekt- og forskningsledelse
 • Have viden om organisering af forskningsprocesser

Akademiker/forsker og underviser

 • Have viden om forskningsdesign
 • Forklare udvalgte videnskabsteoretiske paradigmer 

Professionel

 • Have viden om medicinsk-, klinisk- og professionsetik
 • Forklare forudsætninger og konsekvenser ved etisk stillingstagen indenfor medicinsk-, klinisk- og professionsetik

Færdigheder

Kommunikator

 • Begrunde valg af formidlingsstrategi 

Ledelse/administration/organisation

 • Anvende teorier og redskaber til organisering og styring af læreprocesser i problembaserede studie- og forskningsprojekter
 • Færdigheder til at tilrettelægge strategier for vidensdeling i problembaserede projekt- og forskningsforløb. 

Akademiker/forsker og underviser

 • Anvende udvalgte statistiske principper på konkret datamateriale

Professionel

 • Kunne analysere aktuelle tematikker indenfor medicinsk og klinisk etik
 • Vurdere hensigtsmæssig ageren indenfor professionsetiske rammer
 • Kritiskt reflektere over anvendelsen af videnskabsteoretiske positioner i forskning og projektarbejde

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser

 • Kunne foretage begrundede metodevalg i forskning og projektarbejde

Professionel

 • Reflektere over professionsetisk ståsted

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnStatistik, videnskabsteori og forskningsledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistics, Theory of Science, and Research Management
ModulkodeMEDMN17B3_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet