Introduktion til psykologi og psykiatri

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive psykosociale modeller vedrørende mental sundhed og sygdom 
 • Beskrive hvorledes diagnosticering af psykiske lidelser påvirker individet 
 • Beskrive og forklare begrebet ”stigmatisering” 
 • Beskrive hvilke roller køn og etnicitet spiller for mentalt helbred
 • Have kendskab til fænomenet bevidsthed 
 • Redegøre for fysiologiske og psykologiske reaktioner på somatisk og emotionel stress 
 • Beskrive hvorledes individer reagerer på og bearbejder sorg
 • Beskrive affektive lidelsers ætiologi, karakteristika og udvikling 
 • Redegøre for årsagsteorier og kliniske symptomer på angst 

Ledelse/administration/organisation

 • Beskrive hvorledes psykiatrien er organiseret

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for mekanismer bag rusmidlers afhængighedsskabende effekt 
 • Kende til sammenhænge mellem mentalt helbred og afhængighedssyndrom
 • Redegøre for hvorledes patientens engagement reflekteres i adgang til behandling 

Kommunikator

 • Redegøre for de særlige kommunikative aspekter ved anamneseoptagelse hos patienter med psykisk lidelse

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglige

 • Analysere sammenhænge mellem udvalgte psykologiske og fysiologiske proceser 
 • Integrere sygdomsbilledet hos patienter med udvalgte psykiske sygdomme med teoretisk viden om psykiske lidelser

Kommunikator

 • Optage anamnese på en psykiatrisk patient i forhold til symptomer, leveforhold og socialt netværk

Kompetencer

Lægefaglige

 • Identificere udvalgte psykiske lidelser samt forstå ætiologiske sammenhænge 

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til psykologi og psykiatri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Psychology and Psychiatry
ModulkodeMEDMN17B3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet