Nervesystemet og bevægeapparatet I

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.1 og 1.3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Lægefaglig

 • Redegøre for den principielle opbygning af led, knogler og skeletmuskulatur
 • Redegøre for histologi og embryologi af brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Forklare sammenhæng mellem struktur og funktion af skeletmuskulatur, knogler og led, herunder mekanismerne ved muskelkontraktion 
 • Redegøre for kraniets og rygsøjlens anatomi 
 • Beskrive centralnervesystemets opbygning og udvikling
 • Redegøre for det perifere nervesystems principielle opbygning og funktionelle integration med centralnervesystemet
 • Redegøre for nervesystemets funktionelle histologi 
 • Kunne beskrive den synaptiske transmission og axon-potentialets udbredning 
 • Kunne identificere centrale neurotransmittere, have viden om deres syntese og virkning på respektive receptorer 
 • Redegøre for basale principper i centralnervesystemets biokemi 
 • Have kendskab til epilepsi og udvalgte neurodegenerative sygdomme og kunne angive farmaka til behandling af disse sygdomme
 • Gøre rede for typer og virkning af farmaka på det autonome nervesystem 
 • Redegøre for anatomi, funktionel histologi, embryonale udvikling og fysiologi af sanseapparatet omfattende syns-, lugte-, smags-, høre-, føle-, balance- og kropssanserne
 • Beskrive patofysiologi af glaucom og katarakt

Kommunikator

 • Gøre rede for kropssprogets betydning for kommunikation
 • Forklare de typiske udfordringer ved kommunikation via 3. person
 • Angive strategier til hensigtsmæssig håndtering af kommunikation via 3. person

Færdigheder

Lægefaglige

 • Identificere udvalgte knogledele radiologisk
 • Med udgangspunkt i viden om nervesystemets embryologiske udvikling, forklare hvorledes de mest almindelige medfødte defekter i centralnervesystemet kan opstå
 • Kunne fortolke konsekvenserne af læsioner i de forskellige områder af centralnervesystemet
 • Foretage klinisk neurologisk undersøgelse inkl. undersøgelse af væsentlige reflekser og kranienerver
 • Kunne foretage en undersøgelse af ryggen

Kommunikator

 • Reflektere over eget og patientens kropssprog i forbindelse med anamneseoptagelse og undersøgelse af patient
 • Identificere elementer fra en udvalgt model for læge-patient-kommunikation i en konkret situation og foreslå begrundede alternativer til lægens ageren

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og bevægeapparatet I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Nervous and Musculoskeletal System I
ModulkodeMEDMN17B3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet