Folkesundhed, epidemiologi og evidensbaseret medicin

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 1.4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for rationalet bag evidensbaseret medicin
 • Redegøre for begreber af betydning for bedømmelse af evidens 
 • Redegøre for epidemiologiske begreber knyttet til beskrivelse af helbredsmæssige forhold og til analyse af sygdomsårsager, herunder forstå begreberne tilfældig og systematisk variation
 • Redegøre for epidemiologien for udvalgte problemstillinger med eksplicit anvendelse af epidemiologiske begreber og mål

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for betydningen af udvalgte risikofaktorer for helbred og forekomst af sygdom 
 • Kende til folkesundhedsvidenskabens bidrag til belysning af en udvalgt lægevidenskabelig problemstilling
 • Redegøre for hvilken betydning den udvalgte problemstilling har på folkesundheden
 • Forstå hvordan den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling kan have indflydelse på den enkeltes liv og helbred
 • Kunne redegøre for hvordan sundhedsvæsenets uens håndtering af patientgrupper kan have betydning for håndteringen af patienter med den udvalgte  folkesundhedsrelaterede problemstilling

Akademiker/forsker og underviser

 • Forstå udvalgte statistiske begreber
 • Redegøre for principperne for kvalitativ og kvantitativ forskning og deres rationaler
 • Gøre rede for metoder til søgning og vurdering af litteratur i forhold til den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling
 • Forklare baggrunden for evidensbaseret behandling knyttet til den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling

Færdigheder

Sundhedsfremmer

 • Inden for et overordnet folkesundhedsrelateret tema identificere og argumentere for en specifik problemstilling
 • Analysere den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling med henblik på muligheder for forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag
 • Reflektere over lægens rolle i den udvalgte sundhedsrelaterede problemstilling

Akademiker/forsker og underviser

 • Identificere evidensbaserede behandlingsformer 
 • Gøre rede for metoder til søgning og vurdering af litteratur i forhold til den udvalgte problemstilling
 • Korrekt bruge referencer i et videnskabeligt arbejde
 • Formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt
 • Kunne forstå og systematisk vurdere design og resultater af videnskabelige artikler, der er centrale for deres projekt

Undervisningsform

Projekt og understøttende forelæsninger (understøttende undervisning må maksimalt have et omfang svarende til 1.5 ECTS)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFolkesundhed, epidemiologi og evidensbaseret medicin
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Health, Epidemiology and Evidence-Based Medicine
ModulkodeMEDMN17B2_4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet