Endokrinologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 1.1 og 1.4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • På oversigtsform gøre rede for de endokrinologiske organers lokalisering og væsentligste funktioner
 • Definere de forskellige typer af hormoner og give eksempler på hver type
 • Gøre rede for overordnede hormonreceptormekanismer og intracellulær signalering
 • Kunne redegøre for hormonel feedback 
 • Redegøre for anatomi, histologi og embryologi af hypofysen, hypothalamus, glandula thyroidea og parathyroidea
 • Gøre rede for de hormonelle akser, som udspringer fra hypothalamus og hypofysen og målorganerne
 • Redegøre for syntesen af hormoner i glandula thyroidea og parathyroidea
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved hypo- og hyperfunktion af glandula thyroidea
 • Redegøre for anatomi og funktionel histologi af binyrerne
 • Redegøre for kortikosteroidernes farmakologi 
 • Kende til parakliniske undersøgelser ved endokrine sygdomme
 • Beskrive de patofysiologiske forhold der fører til kliniske symptomer ved diabetes mellitus
 • Gøre rede for farmakologiske interventionsmuligheder ved henholdsvis insulinkrævende og ikke-insulinkrævende diabetes mellitus

Ledelse/administration/organisation

 • Have viden om sundhedsstyrelsens og sundhedsministeriets rolle for kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet

Sundhedsfremmer

 • Forklare de væsentligste betydninger af livstilsintervention i behandlingen af diabetes mellitus

Professionel

 • Have viden om hvad det kan betyde for patienten at få og leve med en diagnose på en kronisk sygdom

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Sammenligne forskellige hormoners interaktion med en receptor
 • Analysere sammenhængen mellem hormoners interaktioner, de hormonelle akser og feedbackmekanismer
 • Forklare metabolisk syndrom i forhold til ændringer i metabolisme og fysiologi 
 • Forklare fysiologiske principper bag diagnostiske algoritmer for hyper- og hypothyreoidisme
 • Kunne foretage og vurdere en måling af blodsukker
 • Kende til og kunne undersøge for udvalgte følgesygdomme der kan ramme diabetespatienter. 

Kommunikator

 • Optage fokuseret anamnese og objektiv undersøgelse af patienter med diabetes

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnEndokrinologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelEndocrinology
ModulkodeMEDMN17B2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet