Ernæring og fordøjelsessystemet I

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 1.1 og 1.4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig 

 • Redegøre for anatomi, histologi, fysiologi og embryologi af fordøjelseskanalen og accessoriske kirtler
 • Have viden om tyggemusklernes anatomi og fysiologi
 • Have viden om bugvæggen og bughindens anatomi
 • Beskrive mekanismerne for dannelse og sekretion af spyt, mavesyre, galde og pancreassekret 
 • Kende til farmaka med indvirkning på kvalme, diarré og obstipation
 • Beskrive mekanismerne for appetitregulationen
 • Have viden om årsager til dysfagi
 • Kende til ulcussygdommens patogenese og sammenhæng med livsstilsfaktorer  
 • Redegøre for farmaka mod syrerelaterede sygdomme
 • Redegøre for de metaboliske processer involveret i nedbrydning, optag, omsætning og lagring af fødeemner
 • Redegøre for syntesen af kolesterol og farmakologisk kontrol af denne
 • Demonstrere viden om galdestens disponerende faktorer
 • Have viden om nedbrydning af hæm
 • Redegøre for glykolysen, Krebs’ cyklus og oxidativ fosforylering
 • Redegøre for reguleringen af blodsukkerkoncentrationen
 • Demonstrere forståelse for principperne bag diætetisk og farmakologisk behandling af fedme
 • Redegøre for konsekvenser af fejlernæring i forhold til udvikling af anæmi
 • Have viden om principperne for undersøgelse af abdomen

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Demonstrere forståelse for forholdet mellem ernæring, kroppens behov og metaboliske processer 
 • Kunne identificere fordøjelsessystemets forskellige vævstyper i mikroskopiske præparater
 • Kunne vurdere en laboratorieudskrift med angivelse af de mest almindelige blodprøvesvar relevante for diagnose af anæmier
 • Foretage basale undersøgelser af mundhulen og abdomen på en figurant og en hospitalspatient 
 • Foretage vurdering af patienter med anæmi

Kommunikator

 • Kunne gennemføre et struktureret interview med en patient om symptomer fra det gastrointestinale system
 • Kunne kommunikere med en patient i undersøgelsessituationen

Professionel

 • Kunne fremlægge resultat af anamnese og undersøgelse for kollega 

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnErnæring og fordøjelsessystemet I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelNutrition and Digestive System I
ModulkodeMEDMN17B2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet