Introduktion til problembaseret læring, kommunikation og sundhedsfaglig praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Kommunikator

 • Redegøre for grundlæggende kommunikationsteori 
 • Redegøre for principper omkring patientkommunikation
 • Redegøre for udvalgte modeller for læge-patient-kommunikation 

Samarbejder

 • Beskrive teorier og redskaber til håndtering af samarbejde, vidensdeling og læring
 • Redegøre for strategier til organisering og styring af samarbejde omkring læring inden for det medicinske område

Ledelse/administration/organisation

 • Beskrive de overordnede organisatoriske strukturer i det danske sundhedsvæsen
 • Beskrive regulatoriske instanser indenfor det danske sundhedsvæsen

Akademiker/forsker og underviser

 • Forklare principper for problembaseret læring og problembaseret casearbejde inden for medicin
 • Redegøre for strukturen af problembaseret casearbejde i medicin
 • Redegøre for strategier til informationssøgning og vidensdeling

Professionel

 • Reflektere over begrebet patient-centreret behandling
 • Forklare begrebet læge-patient fortrolighed
 • Forklare udvalgte etiske retninger med relevans for medicinområdet
 • Kendskab til udviklingen af den medicinske etik

Færdigheder

Samarbejder

 • Anvende og begrunde valg af redskaber og metoder til organisering af samarbejde og læring i problembaseret casearbejde

Akademiker/forsker og underviser

 • Analysere eget vidensbehov og tilrettelægge læringsstrategi ud fra dette behov i problembaseret casearbejde og i klinisk ophold
 • Analysere læringsudbytte for såvel gruppe som individ i problembaseret casearbejde og i klinisk ophold
 • Kunne vurdere informationskilders relevans og anvendelighed

Kompetencer

Ledelse/administration/organisation

 • Tage ansvar for tilrettelæggelse af samarbejde og læring i case- og studiegrupper.

Akademiker/forsker og underviser

 • Reflektere over egen læring og læringsudbytte i forbindelse med problembaserede caseforløb
 • Kunne udforme en brainstorm og identificere videnshuller i forhold til en konkret patient-case

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til problembaseret læring, kommunikation og sundhedsfaglig praksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to PBL, Communication and Organisation
ModulkodeMEDMN17B1_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet