Almen farmakologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Definere centrale farmakologiske begreber 
 • Redegøre overordnet for det autonome nervesystems opbygning 
 • Have viden om forskellige klasser af neurotransmitterreceptorer og give eksempler på farmaka med affinitet for disse
 • Beskrive de forskellige administrationsveje for farmaka og forstå de enkelte administrationsvejes begrænsninger
 • Have viden om faktorer, der påvirker fordelingen og metaboliseringen af farmaka i organismens væv
 • Forstå leverens og nyrernes rolle i forbindelse med elimination af farmaka
 • Forstå overordnede molekylære mekanismer bag lægemidlers virkning
 • Redegøre for væsentlige toksikologiske begreber 
 • Have viden om almene principper for forgiftningsbehandling

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kunne anvende almene farmakologiske begreber i beskrivelsen af farmaka med affinitet for neurotransmitterreceptorer
 • Kunne optegne kurver for 0. og 1. ordens kinetik og angive væsentlige farmaka, der fordeler sig på disse måder
 • Kunne optegne dosis-respons kurver, der illustrerer lægemiddel-receptor virkning og grafisk kunne illustrere betydning af samtidig tilstedeværelse af komplet/partiel, kompetitiv/non-kompetitiv agonist/antagonist.
 • Anvende beregningsmodeller til vurdering af halveringstid og steady state koncentration 

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnAlmen farmakologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Pharmacology
ModulkodeMEDMN17B1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet