Retsgrundlaget

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der undervises i retskilder, retskildehierarkiet og analysemuligheder, der er relevante for de studerendes masterprojekter; herunder hvor udfordringerne er, og hvordan de kan håndteres. 

 

Læringsmål

Viden

  • Grundig indsigt i retsgrundlaget for en valgt problemstilling.

Færdigheder

  • At identificere og analysere problemstillinger, hvor egen praksis kan være problematiske i forhold til retlige krav samt identificere måder, der kan sikre opmærksomheden på sådanne krav i implementering af gældende ret i organisationen for herigennem at højne kvaliteten i egen praksis.

Kompetencer

  • Selvstændigt at anvende den viden, der er opbygget gennem uddannelsen i forhold til en konkret problemstilling og vurdere fagfeltets relevans i forhold til problemstillingen.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveskrivning og vejledning.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for bedømmelse af den skriftlige opgave, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist

Prøver

Prøvens navnRetsgrundlaget
Prøveform
Skriftlig
Individuel eksamen.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Basis
ModulkodeMBU20228
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS3
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
Censornorm1 time pr. opgave

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet