Læring og digitalisering i organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Læring og digitalisering i organisationer har fokus på det komplekse samspil mellem mennesker, organisationer og teknologi, og på de spørgsmål, som dette samspil rejser i organisationers praksis. Organisationer sætter rammer for vores ageren og er samtidig i konstant forandring.  

På modulet arbejdes med perspektiver på digitale transformationsprocesser og udvikling af viden i organisationer.  

Modulet har metodisk fokus på forandring i organisationer, eksempelvis gennem procesværktøjer som memory work, fremtidsværksteder, virtuel samskabelse, praktisk fokus på relevante teknologier og på ledelse samt facilitering af forandringsprocesser i forbindelse med digitalisering. 

Læringsmål

Viden

Målet for modulet er, at den studerende tilegner sig viden om og forståelse af:

  • teori og metoder inden for feltet læring og digitalisering i organisationer, og praksis knyttet hertil 

  • planlægning, design, gennemførelse og evaluering af empiriske undersøgelser af læring og digitalisering i organisationer 

  • identificering og kritisk refleksion over det videnskabelige grundlag inden for feltet læring og digitalisering i organisationer. 

Færdigheder

Målet for modulet er, at den studerende udvikler færdigheder til at kunne:

  • anvende videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet læring og digitalisering i organisationer 

  • analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger ud fra teorier og metoder om læring og digitale transformationsprocesser i organisationer 

  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til læring og digitalisering i organisationer 

Kompetencer

Målet for modulet er, at den studerende erhverver sig kompetencer til at kunne:

  • udvælge og vurdere relevante videnskabelige metoder til at skabe empirisk data om læring og digitalisering i organisationer og til at analysere denne data med henblik på at kunne diskutere implikationer af forskellige teknologiske valg og strategier i forhold til mulighederne for læring i organisationer 

  • selvstændigt udarbejde strategier og planlægge, igangsætte, gennemføre, facilitere og evaluere komplekse processer inden for feltet læring og digitalisering i organisationer 

  • deltage aktivt i digitalt understøttede samarbejdsprocesser 

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 10 = 10 x 27,5 = 275 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og digitalisering i organisationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et udarbejdet produkt og præsentationen heraf (eksempelvis en strategi eller implementeringsplan) – enten individuelt eller som del af en gruppe – samt en skriftlig argumentation herfor. Den mundtlige prøve er tilrettelagt som gruppeeksamen med individuel bedømmelse.

Emnet for projektet aftales mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.

Det udarbejdede produkt betragtes som gruppens fælles ansvar. Produktet, præsentationen af produktet (der kan bestå af såvel tekst som billede og lyd) samt den skriftlige argumentation udgør grundlaget for eksamination, og der foretages en samlet bedømmelse på baggrund af alle eksaminationens elementer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Digital Transformation in Organisations
ModulkodeMASMIL20243
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
2.-3. semester
Kernemodul 3
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i ikt og læring
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet