Ikt og didaktisk design

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ikt og didaktisk design omfatter forskellige didaktiske tilgange som grundlag for analyse og design af ikt-baserede læreprocesser, læringsprodukter og/eller virtuelle læringsomgivelser. Endvidere omfatter fagområdet det didaktisk-teoretiske grundlag for design af medieret kommunikation og interaktion med særlig fokus på sociale netværk og multimodalitet.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for modulet ikt og didaktisk design er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og didaktisk design og praksis knyttet hertil
  • tilegne sig viden om og forståelse af didaktisk design i relation til multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative forhold
  • identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og didaktisk design.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor modulet ikt og didaktisk design er, at den studerende skal kunne:

  • anvende de videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt og didaktisk design, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forhold til multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver.
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor modulet ikt og didaktisk design er, at den studerede skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt og didaktisk design, herunder at skabe sig erfaring med inddragelse af multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver
  • deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIkt og didaktisk design
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til fagområdet ikt og interaktionsdesign. Prøven bedømmes ud fra en af én eller flere studerende udarbejdet fremstilling.
Emnet aftales på forhånd mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside

Fakta om modulet

Engelsk titelICT and Educational Design
ModulkodeMASMIL20214
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i ikt og læring
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet