Ikt og interaktionsdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ikt og interaktionsdesign sigter mod at give deltagerne indsigt i og praksiserfaring med interaktionsdesign, designtænkning og designprocesser. Modulet fokuserer på at deltagerne kan forholde sig undersøgende, eksperimenterende og designprocessuelt i egen praksis og i relation til nye teknologier, ikt og interaktionsdesign. Deltagerne vil i modulet, ved at veksle mellem teori, metode og praksis, udforske konkrete potentialer, muligheder og udfordringer ved ikt og interaktionsdesign. Gennem designmetoder og designprocesser får deltagerne erfaring med idegenering, udvikling, afprøvning og evaluering af egne prototyper i formelle eller uformelle undervisnings- eller læringskontekster.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for modulet ikt og interaktionsdesign er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og interaktionsdesign og praksis knyttet hertil
  • tilegne sig viden om og forståelse af planlægning, design og evaluering af ikt-baserede artefakter
  • identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og interaktionsdesign.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor modulet ikt og interaktionsdesign er, at den studerende skal kunne:

  • anvende de videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt og interaktionsdesign, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for eksperimentel og brugerorienteret udvikling af ikt og læringsartefakter
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller der knytter sig til feltet.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor modulet ikt og interaktionsdesign er, at den studerede skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt-og interaktionsdesign, herunder at skabe sig erfaring med eksperimentel og brugerorienteret udvikling af ikt-artefakter
  • deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIkt og interaktionsdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til fagområdet IKT og interaktionsdesign. Prøven bedømmes ud fra en af én eller flere studerende udarbejdet fremstilling.
Emnet aftales på forhånd mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside

Fakta om modulet

Engelsk titelICT and Interaction Design
ModulkodeMASMIL20212
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i ikt og læring
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet