Ikt-baserede læreprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ikt-baserede læreprocesser omfatter medierede intra- og interpersonelle læreprocesser samt læring gennem samarbejde og fælles videnkonstruktion.

Ikt står i denne sammenhæng for digitale værktøjer/systemer og omgivelser til præsentation, produktion, kommunikation, og samarbejde.

Der fokuseres på hvordan, under hvilke omstændigheder, og med hvilke metoder/midler det er muligt at tilrettelægge/designe, kvalificere og facilitere ikt-baserede læreprocesser, der fremmer kvalitet, dialog og samarbejde.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for modulet ikt-baserede læreprocesser er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt-baserede læreprocesser og praksis knyttet hertil
  • tilegne sig viden om og forståelse for pædagogisk planlægning, design og evaluering af hensigtsmæssige  ikt-baserede læreprocesser
  • identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige grundlag inden for feltet ikt- baserede læreprocesser.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor modulet ikt-baserede læreprocesser er, at den studerende skal kunne:

  • anvende de videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt-baserede læreprocesser, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for feltet ikt-baserede læreprocesser med henblik på kollaboration og fælles vidensopbygning
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller indenfor området.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor modulet ikt-baserede læreprocesser er, at den studerede i modulet skal kunne:

• selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og tilrettelægge kollaborative ikt-baserede undervisnings- og læringsprocesser

• deltage i og moderere en kollaborativ vidensopbygningsproces

• deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIkt-baserede læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til fagområdet IKT og interaktionsdesign. Prøven bedømmes ud fra en af én eller flere studerende udarbejdet fremstilling.
Emnet aftales på forhånd mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside 

Fakta om modulet

Engelsk titelICT-based Learning Processes
ModulkodeMASMIL20211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i ikt og læring
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet