Masterprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På uddannelsens fjerde semester gennemfører og skriver den studerende et afsluttende problembaseret masterprojekt om et afgrænset emne, der ligger inden for ét eller på tværs af flere af uddannelsens fagområder. Emnet godkendes af uddannelsen på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have viden om:

  • Dybtgående teoretisk viden om fagområdets teorier og metoder
  • Nuanceret forståelse af masterprojektets specifikke problemstilling
  • Forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng
  • Nuanceret forståelse for de praktisk-faglige implikationer, der knytter sig til masterprojektets undersøgelsesproces og erkendelsesprodukt.

Færdigheder

Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have færdigheder i:

  • Selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og kritisk behandle viden og metoder inden for uddannelsens område i relation til masterprojektets særlige område og projektets udvalgte, problemstilling i en konkret organisatorisk kontekst
  • At kunne mestre og videreudvikle relevante interventionsformer, teorier og videnskabelige metoder til at  tilrettelægge og gennemføre undersøgelsesdesigns, forandringsprocesser og analysestrategier i relation til masterprojektets specifikke problemformulering og genstandsfelt.

Kompetencer

Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have kompetencer til:

  • At kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist
  • Selvstændigt at kunne designe, igangsætte, styre og gennemføre komplekse fremgangsmåder til undersøgelse af og forandring i forhold til den valgte problemstilling
  • Selvstændigt at kunne vurdere, teoribaseret analysere og kritisk reflektere over egen rolle og læring i udviklingsprojektet og undersøgelsen
  • At lede og facilitere deltagerinddragende og dialogbaserede processer og vidensdeling i online fora

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet masterprojekt.

Produktkrav/sidetal:
Mindst 25 og højst 50 sider ved individuelle projekter
Mindst 35 og højst 75 sider ved grupper af 2 studerende
Mindst 45 og højst 100 sider ved grupper af 3 eller 4 studerende.

Resume: Der udarbejdes et resume pa° engelsk pa° mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid:
ved 1 studerende 40 minutter inkl. votering
ved 2 studerende 65 minutter inkl. votering
ved 3 studerende 90 minutter inkl. votering
ved 4 studerende 115 minutter inkl. votering.

Masterprojektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeMAPROF20235
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i procesledelse og organisatorisk forandring
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet