Procesledelse og coaching som organisatorisk udviklingsressource

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter imod, at den studerende opnår viden om og indsigt i organisatorisk læring, organisationspsykologi, procesledelse og teori om forandringsledelse samt tilegnelsen af kompetence til planlægning, gennemførelse og evaluering af procesledelse og samtalebaseret udvikling i organisationer. Modulet tager udgangspunkt i et organisatorisk udviklingsprojekt baseret på aktionsforskningsprincipper og facilitering af procesledelse og/eller coaching. Den studerende skal således tilrettelægge, planlægge, gennemføre, analysere og kritisk diskutere et mindre aktionsforskningsprojekt i en udvalgt organisation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Organisatorisk læring, organisationspsykologi, procesledelse og organisatorisk forandring
  • Aktionsforskning som tilgang til udvikling, undersøgelse og evaluering af organisatoriske lære- og forandringsprocesser
  • Muligheder og problemstiller forbundet med interventioner i organisationer fra henholdsvis et konsulent- og et ledelsesperspektiv.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At udarbejde og anvende relevant procesledelse og/eller coaching-baseret intervention i forhold til identificeret konkret organisatorisk problemstilling
  • At reflektere over udviklingen af egen, dokumenterede praksis indenfor procesledelse og/eller coaching i forbindelse med et organisatorisk forandringsprojekt
  • At søge og udvælge forskningslitteratur online

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At benytte procesledelse og/eller coaching som organisatorisk udviklingsressource med særligt henblik på planlægning, gennemførelse, dokumentation, analyse og kritisk diskussion af et konkret organisatorisk forandringsforløb
  • At skabe erfaringsbaseret viden i samarbejde med andre organisatoriske aktører i gennemførelse og evaluering af et mindre aktionsforskningsprojekt i konkret organisatorisk kontekst.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesledelse og coaching som organisatorisk udviklingsressource
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg på højst 10 minutter om et fagligt emne inden for modulets tema. Oplægget skal knytte an til det organisatoriske udviklingsprojekt, som er semesterets omdrejningspunkt. Endvidere skal oplægget supplere og uddybe det skriftlige bidrag, som har form af en projektrapport. I rapporten skal indgå en procesbeskrivelse af den/de studerendes arbejde. Endvidere indgår for den enkelte studerende teoribaseret analyse og refleksion over egen læring. Begge dele med tydelig angivelse i opgavens indholdsfortegnelse.

Produktkrav/sidetal:
Min. 15 og max. 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver
Min. 18 og max. 30 sider ved grupper af 2 studerende
Min. 20 og max 45 sider ved grupper af 3 studerende
Min. 22 og max 60 sider ved grupper af 4 studerende.

Prøvetiden er normeret til 25 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper. Dvs. 35 minutter i alt ved individuelle prøver inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Management and Coaching in Organizational Development
ModulkodeMAPROF20234
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i procesledelse og organisatorisk forandring
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet