Coaching og facilitering i grupper og teams

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har arbejdsgruppen eller teamet som omdrejningspunkt. På modulet undervises der i gruppeudvikling og gruppedynamikker såvel som gruppers læreprocesser og organisering. Endvidere præsenteres de studerende for en række interventionsskabeloner, der alle har gruppen som fikspunkt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Viden om forskellige teoretiske perspektiver på arbejdsgruppen som organisation og undersøgelsesområde

  • Forståelse af læringsmæssige og kommunikative problemstillinger i relation til grupper og teams

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At kunne bruge af en bred vifte af interventionsskabeloner med sigte på organisering af arbejdsteams og ledelse af gruppeprocesser.

  • At kunne vurdere og vælge blandt forskellige teorier og metoder og derigennem etablere dataindsamlingsprocedurer af relevans for dokumentation og undersøgelse af gruppeprocesser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At planlægge og gennemføre teamcoaching med henblik på styrkelse af teamets opgaveløsningskapacitet.

  • At planlægge og gennemføre en undersøgelse af en coachingbaseret intervention i en arbejdsgruppe

  • Kompetencer til afvikling og facilitering af møder og faglige diskussioner online i studie- og arbejdsgrupper

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCoaching og facilitering i grupper og teams
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektopgave.
Projektopgaven tager udgangspunkt i en problemstilling fra en konkret organisatorisk kontekst, som den studerende arbejder med i praksis gennem anvendelse af coaching og procesfacilitering med henblik på at skabe udvikling, læring og/eller forandring i en gruppe eller et team. Opgaven skal dokumentere gennemført interventionsforløb og inkluderer analyse af datauddrag fra processen.

Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.
Produktkrav/sidetal:
Min. 12 og max. 18 normalsider ved individuelt udarbejdede opgaver
Min. 15 og max. 24 sider ved grupper af 2 studerende
Min. 17 og max 36 sider ved grupper af 3 studerende
Min. 19 og max 48 sider ved grupper af 4 studerende

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper. Dvs. 30 minutter i alt ved individuelle prøver inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCoaching and Facilitation in Groups and Teams
ModulkodeMAPROF20233
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i procesledelse og organisatorisk forandring
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet