Videnskabsteori og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at give indsigt i og erfaring med forskningsmæssige arbejdsmåder og empiriske metoder i studiet af Procesledelse og Organisatorisk forandring. Formålet hermed er, at de studerende selv skal kunne designe og forestå empiriske studier af egen og andres praksis, samt forholde sig kritisk og reflekteret til studier og forskningsresultater inden for uddannelsens fagområde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå følgende viden om:

  • Grundlæggende viden om og forståelse af videnskabsteori og metode i relation til uddannelsens fagområde
  • Indsigt i kvalitative undersøgelsesmetoder og disses anvendelsesmuligheder inden for forskning i procesledelse, coaching og organisatoriske læreprocesser
  • Viden om og forståelse af problemorienteret projektarbejde som tilgang til studier og forskning.

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå følgende færdigheder i:

  • At kunne udvælge og anvende relevante videnskabelige metoder og redskaber i tilrettelæggelsen af undersøgelser inden for uddannelsens fagområde
  • At håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i organisatoriske kontekster
  • At udfærdige en relevant problemformulering samt anvende en problemorienteret arbejdsform som tilgang til studier af lære- og forandringsprocesser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå følgende kompetencer til:

  • At igangsætte et videnskabeligt undersøgelsesarbejde af en intervention baseret på principperne bag procesfacilitering og organisatorisk coaching
  • At gennemføre veldokumenterede beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder
  • Til kritisk at reflektere over anvendelsen af modulets teorier og metoder i relation til undersøgelse af relevante faglige problemstillinger

 

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og metode
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.

Prøven er en skriftlig eksamen, hvor den studerende får udleveret en caseopgave eller en række spørgsmål til besvarelse.

Produktkrav/sidetal: Den skriftlige opgave skal være på min. 5 og max. 7 sider pr. studerende.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory-of-Science and Methodology
ModulkodeMAPROF20232
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i procesledelse og organisatorisk forandring
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet