Projektfacilitering – kunst og sundhed

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet henvender sig til personer med sundhedsfaglige, pædagogiske og/eller kunstneriske baggrunde, der har interesse i at bruge kunst og kultur som metoder til sundhedsfremme, rehabilitering og forandring.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af samspillet mellem viden og teori og praksis. Den teoretiske del introducerer til kunstens og kulturens æstetiske, participatoriske og forandrende virkemidler, entreprenørskab inden for det kunst- og sundhedsfaglige felt, samt en dybere forståelse af holistisk sundhed og etikken omkring at tage vare på sårbare personer. Den praktiske del består af læring gennem vejledning, gennemførelse og refleksion af et konkret sundhedsfremmende kunst- eller kulturprojekt af kortere varighed.

Læringsmål

Viden

  • æstetikkens og kunstens betydning for sundhed, velbefindende og rehabilitering
  • grundlæggende viden om sundhedsfremme, etik, rehabilitering og sårbarhed 
  • æstetiske forandringsprocesser og kunstens forskellige udtryksformer 
  • participatoriske metoder og virkemidler 
  • muligheds- og værdiskabelse ift. inter- og tværprofessionalitet. 

Færdigheder

  • at designe og udvikle kultur- og kunstprojekter ift. sundhedsfremme, trivsel og rehabilitering 
  • facilitering af participatoriske samskabelsesprocesser på tværs af offentlige og private sektorer. 

Kompetencer

  • at forstå, designe og facilitere meningsfulde og etiske sundhedsfremmende kunstaktiviteter for sårbare mennesker 
  • at kunne forstå forskelle og udnytte komplementaritet i medicinske, holistiske og kunstnerisk-æstetiske tilgange 
  • at kunne bruge entreprenørskab til at vurdere og handle på egne og andres muligheder for værdiskabelse med kunst indenfor det sundhedsfaglige felt.  

Undervisningsform

Ca. 4 workshops placeret om eftermiddagen/aftenen hen over et semester. Hjemmeopgaver imellem hver workshop.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektfacilitering – kunst og sundhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator på baggrund af de(n) studerendes projektrapport eller portefølje samt det produkt, som de(n) studerende har udarbejdet.

Aflevering: i grupper eller individuelt
Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 5 sider pr. studerende.

Eksamensvarighed: max 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til bedømmelse og formidling heraf. Dog max 2 timer ved gruppeeksamen

Ved re-eksamen deltager ud over den studerende og eksaminator ligeledes en intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management: Arts and Health
ModulkodeMAKUNSM1
ModultypeKursus
KategoriSærskilt modul
Varighed1 semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet